nieuwjrswens-hoekje
voorstel-doorverhuur-aan-micha-en-beverly-3-10-2016
verslag-ledenverg-03-10-16
opening-hoekje
23062016
Nieuwsbrief-mail

Ferwert, 12 mei 2016.
Geacht lid van onze Dorpscoöperatie,
Samen met nog ruim 180 anderen heb je een bedrag toegezegd om ons ledenkapitaal op te bouwen. Door jullie toezeggingen zijn we nu al op het prachtige bedrag van € 104.000,-!
Heel bijzonder dat dit op zo’n korte termijn gerealiseerd is.
Nu de coöperatie opgericht is en bij de Rabobank een rekening is geopend, vraagt het bestuur om het door jou toegezegde bedrag over te maken.
Met het ledenkapitaal gaat de Dorpscoöperatie, het pand van het Eetcafé kopen voor 30 juni aanstaande. Deze datum is afgesproken met de huidige eigenaar.
Zoals je weet hebben we € 180.000.= nodig. Heb je vrienden, kennissen of weet je Friezen of Ferwerters om útens die ook mee willen doen in de coöperatie, laat het hen of ons weten.
Ben je zelf bereid voor een groter bedrag lid te worden dan zouden we dat heel erg op prijs stellen. We willen natuurlijk liever geen beroep doen op hulp van de Rabobank.
De coöperatie wordt het grootste succes als we straks kunnen zeggen dat we het helemaal alleen met het dorp gedaan hebben!
FERWERT KIN IT!
De gegevens voor het overmaken van de bijdrage zijn:
NL29 RABO 0309 2010 98
Dorpscoöperatie Eetcafé Ferwert U.A
Ferwert
Namens onze Dorpscoöperatie eetcafé ‘t Hoekje Ferwert ,
Gijs Wouters en Frans Schreiber

concept-statuten-1

eerste Algemene Leden Vergadering te houden op
donderdag 28 april a.s. om 19.30 uur in de Liudgerkerk.

Leden zijn al degenen, die het inschrijfformulier met de inlegmogelijkheden hebben ingeleverd bij Frans Schreiber.

Alle bewoners, die dat nog niet gedaan hebben, worden van harte
uitgenodigd dit vóór 1 mei aanstaande alsnog te doen. Je kunt dan de
vergadering als lid bijwonen. En zoals je weet: elk lid heeft 1 stem.

Bewoners, die nog twijfelen, maar wel belangstelling hebben, zijn ook van harte welkom, zij het zonder stemrecht. Je kunt na de vergadering natuurlijk alsnog lid worden.

De agenda voor de eerste Algemene Leden Vergadering is: (meer…)

Graag nodigen wij jullie uit om op woensdag 6 april om 19.30 uur in de Liudgertsjerke bij elkaar te komen om de voortgang van onze dorpscoöperatie Eetcafé ‘t Hoekje te bespreken.

Aan de orde zal komen:

• Welke acties de initiatiefnemers tot nu toe hebben ondernomen om de húskeamer fan Ferwert te realiseren.
• De hoofdlijnen van de oprichtingsakte van de dorpscoöperatie
• De samenstelling van het oprichtingsbestuur
• De voortgang van de verbouwing door vrijwilligers, de aannemers,
schilders en installateurs van ons dorp
• De presentatie van de mogelijke uitbater
• Hoe ons lidmaatschap eruit kan gaan zien
Kom allemaal en … laten we met zijn allen zien
waar een klein dorp gezamenlijk groot in kan zijn!
Bijgaand treft u tevens de concept-statuten aan.

Namens de initiatiefgroep

Frans Schreiber Gijs Wouters

06 54 27 85 52 06 51 38 95 01

schreiberfrans@gmail.com gwouters@xs4all.nl
eersteuitnodiging

« Vorige pagina