Graag nodigen wij jullie uit om op woensdag 6 april om 19.30 uur in de Liudgertsjerke bij elkaar te komen om de voortgang van onze dorpscoöperatie Eetcafé ‘t Hoekje te bespreken.

Aan de orde zal komen:

• Welke acties de initiatiefnemers tot nu toe hebben ondernomen om de húskeamer fan Ferwert te realiseren.
• De hoofdlijnen van de oprichtingsakte van de dorpscoöperatie
• De samenstelling van het oprichtingsbestuur
• De voortgang van de verbouwing door vrijwilligers, de aannemers,
schilders en installateurs van ons dorp
• De presentatie van de mogelijke uitbater
• Hoe ons lidmaatschap eruit kan gaan zien
Kom allemaal en … laten we met zijn allen zien
waar een klein dorp gezamenlijk groot in kan zijn!
Bijgaand treft u tevens de concept-statuten aan.

Namens de initiatiefgroep

Frans Schreiber Gijs Wouters

06 54 27 85 52 06 51 38 95 01

schreiberfrans@gmail.com gwouters@xs4all.nl
eersteuitnodiging