eerste Algemene Leden Vergadering te houden op
donderdag 28 april a.s. om 19.30 uur in de Liudgerkerk.

Leden zijn al degenen, die het inschrijfformulier met de inlegmogelijkheden hebben ingeleverd bij Frans Schreiber.

Alle bewoners, die dat nog niet gedaan hebben, worden van harte
uitgenodigd dit vóór 1 mei aanstaande alsnog te doen. Je kunt dan de
vergadering als lid bijwonen. En zoals je weet: elk lid heeft 1 stem.

Bewoners, die nog twijfelen, maar wel belangstelling hebben, zijn ook van harte welkom, zij het zonder stemrecht. Je kunt na de vergadering natuurlijk alsnog lid worden.

De agenda voor de eerste Algemene Leden Vergadering is:

1. Voorstel bestuursverkiezing
2. Stand van zaken inleg door leden
3. Voorstel begroting
4. Voorstel aankoop pand
5. Voorstel uitbating van het Eetcafé
6. Voorstel opening van het Eetcafé op 7 mei
7. Vragen van de leden en nog niet leden

Bij deze uitnodiging vind je een inschrijfformulier en op de achterzijde een lijst van de meest gestelde Vragen en Antwoorden.

Het oprichtingsbestuur rekent op jullie aanwezigheid.

Gijs Wouters (06 513 89 501) en Frans Schreiber (06 54 27 85 52)