eerste Algemene Leden Vergadering te houden op
donderdag 28 april a.s. om 19.30 uur in de Liudgerkerk.

Leden zijn al degenen, die het inschrijfformulier met de inlegmogelijkheden hebben ingeleverd bij Frans Schreiber.

Alle bewoners, die dat nog niet gedaan hebben, worden van harte
uitgenodigd dit vóór 1 mei aanstaande alsnog te doen. Je kunt dan de
vergadering als lid bijwonen. En zoals je weet: elk lid heeft 1 stem.

Bewoners, die nog twijfelen, maar wel belangstelling hebben, zijn ook van harte welkom, zij het zonder stemrecht. Je kunt na de vergadering natuurlijk alsnog lid worden.

De agenda voor de eerste Algemene Leden Vergadering is: (meer…)

Graag nodigen wij jullie uit om op woensdag 6 april om 19.30 uur in de Liudgertsjerke bij elkaar te komen om de voortgang van onze dorpscoöperatie Eetcafé ‘t Hoekje te bespreken.

Aan de orde zal komen:

• Welke acties de initiatiefnemers tot nu toe hebben ondernomen om de húskeamer fan Ferwert te realiseren.
• De hoofdlijnen van de oprichtingsakte van de dorpscoöperatie
• De samenstelling van het oprichtingsbestuur
• De voortgang van de verbouwing door vrijwilligers, de aannemers,
schilders en installateurs van ons dorp
• De presentatie van de mogelijke uitbater
• Hoe ons lidmaatschap eruit kan gaan zien
Kom allemaal en … laten we met zijn allen zien
waar een klein dorp gezamenlijk groot in kan zijn!
Bijgaand treft u tevens de concept-statuten aan.

Namens de initiatiefgroep

Frans Schreiber Gijs Wouters

06 54 27 85 52 06 51 38 95 01

schreiberfrans@gmail.com gwouters@xs4all.nl
eersteuitnodiging